Tin tức

Chi hội CSV tại Tuyên Quang

Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Xây dựng tại Tỉnh Tuyên Quang.

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH KHU VỰC - ĐỊA BÀN GHI CHÚ
1 Phạm Hồng Phong Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang Khối Đảng Đoàn thể Trưởng Ban
2 Đặng Thế Hùng Phó GĐ Sở Xây dựng Tuyên Quang Sở Xây dựng Phó Trưởng Ban
3 Nguyễn Minh Dũng BT- GĐ Công ty TNHH Dũng Giang Các doanh nghiệp tư nhân Phó Trưởng Ban
4 Phạm Quang Sâm Phó GĐ CT Cấp thoát nước Tuyên Quang Các doanh nghiệp tư nhân Ủy viên
5 Trần Minh Thắng GĐ CT Cổ phần TVXD Phương Đông Các doanh nghiệp tư nhân Ủy viên 
6 Nguyễn Hồng Trí CV Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang Khối các cơ quan thuộc tỉnh Ủy viên
7 Lê Quốc Hiệp Phó GĐ nhà máy gạch Viên Châu Các doanh nghiệp tư nhân Ủy viên
8 Ma Thị Tâm Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tuyên Quang Khối cơ quan thuộc TP Tuyên Quang Ủy viên
9 Triệu Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn Địa bàn huyện Yên Sơn Ủy viên
10 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng Ban QL khu công nghiệp tỉnh Khối các DN khu CN Long Bình An Ủy viên
11 Chẩu Minh Vỹ Phó Trưởng phòng QLXD huyện Lâm Bình Địa bàn huyện Lâm Bình Ủy viên
12 Lê Anh Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Huyện Na Hang Địa bàn huyện Na Hang Ủy viên
13 Trần Văn Sỹ Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Chiêm Hóa Địa bàn huyện Chiêm Hóa Ủy viên
14 Trần Danh Tuyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hàm Yên Địa bàn huyện  Hàm Yên Ủy viên
15 Nguyễn Đăng Đài Cán bộ Hưu phố Quyết Thắng TT Sơn Dương Địa bàn huyện Sơn Dương Ủy viên

2. Danh sách Hội cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng tại Tuyên Quang:  xem tại đây