Câu chuyện thành công

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải  Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật

Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, giải Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật

 năm 1992, tốt nghiệp cao học Đại học Bách khoa Turin năm 2002. Ông cũng là thành viên Hội đồng Kiến trúc Xanh Việt...