Chân dung

Ông Nguyễn Hồng Quân- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X; Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2011

- Ngày sinh: 13/8/1949

- Quê quán: Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương

- Cựu sinh viên: Khóa 11 Ngành Xây dựng Thủy điện - Trường Đại học Xây dựng

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, X; Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2011