Tin tức

Trường Đại học Xây dựng ban hành Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên

Với mong muốn tập hợp các thế hệ cựu sinh viên, học viên đã học tập tại Trường Đại học Xây dựng từ những ngày đầu mới thành lập, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và tự hào là sinh viên, học viên của Trường, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nhà trường. Trường Đại học Xây dựng ban hành Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên vào ngày 20/5/2016.

Quyết định: