Chân dung

Trường Đại học Xây dựng chúc mừng ông Nguyễn Thế Phước - CSV K37 Khoa Cầu đường Trường ĐHXD được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Trường Đại học Xây dựng chúc mừng ông Nguyễn Thế Phước - Cựu sinh viên K37 Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Phòng TT&TT (Tổng hợp)